Czwartek, 10 stycznia (Łk 4, 14-22a)

Boskie „dziś”

Dobra Nowina głoszona przez Jezusa nie jest nigdy przeterminowana, ale jest orędziem aktualnym w każdej epoce i w każdym miejscu.

To nasz brak wiary spycha słowo Boga do roli opisu przeszłości, nakłada filtry „obecnych czasów”, unosi się pychą „innych warunków”. A Bóg nieustannie pochyla się nad życiem człowieka i pragnie go obdarować swą miłością. Dziś, podobnie jak 2 tys. lat temu, nasze społeczeństwo pełne jest ubogich, więźniów, niewidomych. To ubóstwo czy ślepota miewają inne wymiary, niż w czasach Jezusa, ale cierpienie człowieka jest takie samo i tak samo potrzebny jest mu Zbawiciel.

Daj nam, Panie, słuchać Ciebie, daj nie wątpić, że Ty masz najlepsze odpowiedzi na nasze skomplikowane problemy i pytania, i pozwól odkryć, że Ty nieustannie do nas przemawiasz.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP