Piątek, 11 stycznia (Łk 5, 12-16)

Boski lekarz

Trąd to nie tylko straszna choroba, ale jest on także symbolem grzechu, poprzez który człowiek staje się nieczysty, niebezpieczny dla innych.

Prawo religijne nakładało się na obserwację natury medycznej, iż choroba jest zakaźna i przenosi się np. przez dotyk. Dlatego poza cierpieniem fizycznym trąd niósł cierpienie moralne spowodowane wykluczeniem ze społeczeństwa. Stąd uzdrowienie trędowatego jest wymownym obrazem misji Zbawiciela. Uzdrowienie fizyczne służy wyrwaniu człowieka z jego izolacji, podobnie jak odpuszczenie grzechów wyprowadza go z egoizmu nie kochania siebie i bliźnich.

Panie Jezu, nie pozwól mi nigdy wątpić, że Ty pragniesz mojego uzdrowienia, ale daj mi odwagę i wiarę trędowatego, aby poddać się Twej woli.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP