"Zło dobrem zwyciężaj!" (10.10.2008)

Piątek, 10.październik 2008 - Łk 11, 15-26

"Zło dobrem zwyciężaj!"

            Skierujmy dziś nasze oczy na życie wewnątrz domu. Czy w waszych domach doświadczacie pokoju, ciepła, radości, macie cierpliwość do siebie, jest zgoda, jesteście dla siebie dobrzy, łagodni i umiarkowani? Przepraszam, że stawiam tak bezpośrednio w końcu intymnie pytania, ale dom wewnętrznie skłócony się wali, państwo wewnętrznie rozbite i podzielone słabnie i się rozpada. Dlaczego? Ponieważ zła da się pogodzić z dobrem! Podział nie jest jednością! Jedność nie oznacza jednolitości, w jedności jest możliwa i potrzebna różnorodność, ale podział jest czymś różnym od jedności.
                Jezus w dzisiejszej Ewangelii stawia zarzut, tym co utożsamiali Jego władzę z mocą demonów. To znaczyłoby, że zło wyrzuca się złem. Nie! Zła nie da się pokonać złem.! Z tego rodzi się tylko eskalacja zła. Zło zwycięża się DOBREM! Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, umiarkowanie nie są owocem kłótni, przemocy, walk, udowadniania sobie nawzajem, kto jest głupi, a kto mądry, odpłacania sobie, wyrównywania krzywd, robienia sobie na złość, wymierzania sobie sprawiedliwości na własną rękę. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, umiarkowanie to owoc Ducha Świętego, owoc królestwa Bożego obecnego w nas. Nie wystarczy więc tylko wyrzec się złego, ale trzeba napełniać się Duchem Świętym.

 
                Ks. Robert Muszyński, Lublin
TOP