Po owocach ich poznacie (2.06.2008)

2 czerwca 2008, poniedziałek 

Po owocach ich poznacie

               Bóg daje każdemu z nas wiele darów i łask. W Ewangelii, Jezus mówi o rolnikach, którzy otrzymali wspaniały dar w postaci winnicy. Byli oni zobowiązani przekazać zebrany plon gospodarzowi. Oni jednak, nie bacząc na to, ile otrzymali (możliwość pracy i zarobku) zamordowali jego sługi, a nawet syna gospodarza.Sami słuchacze przypowieści orzekli, że tych nikczemnych ludzi, gospodarz wytraci,  „a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom”.
            W życiu człowieka wierzącego wszystko jest łaską: życie, wiara, przyjaciele, zdrowie, zdolności, a także cierpienie.
Największą łaską, jaką otrzymaliśmy od Boga, jest Jego Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel.Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi, aby ocalić ich od wiecznego potępienia.Od nas teraz zależy, czy postąpimy tak, jak uczynili to przewrotni rolnicy – zabijając syna gospodarza, czy też, przyjmiemy Go jako naszego Zbawiciela.
Gospodarzem winnicy jest Bóg, który posłał do nas swego Syna.
          I my też możemy Go zabić.Każdy nasz grzech jest odrzuceniem Chrystusa, jest zabijaniem (odrzucaniem) tej miłości, jaką on nas kocha.Nie wystarczy mówić o sobie, że jestem człowiekiem wierzącym. To jeszcze za mało.Najważniejsza rzeczą jest wydawanie owoców. Jezus mówi: „Po owocach ich poznacie”. 

Ks. Krzysztof P. Wojcieszak, marianin – Londyn

 

 

TOP