Ten obraz zobowiązuje (3.06.2008)

3 czerwca 2008, wtorek 

Ten obraz zobowiązuje

             Przeciwnicy Jezusa zastawili na Niego pułapkę. Zadali mu pytanie: „czy wolno płacić podatek Cezarowi ?” Jezus kazał sobie podać denara z obrazem i napisem Cezara, po czym poważnie odpowiedział: „Oddajcie, więc Cezarowi to, co należy do Cezara”. Myśl Jezusa poszła głębiej niż oczekiwali słuchacze.
W odpowiedzi Jezusa, nie Cezar ani podatek jest ważny, lecz Bóg i Jego prawa.W sercu każdego człowieka wyryty jest obraz samego Boga. Człowiek wyszedł z rąk Boga, jest więc Jego własnością. To prawo własności zostało potwierdzone i utrwalone Krwią Chrystusa Odkupiciela. Ten obraz zobowiązuje.
Władza Cezara sięga tak daleko, jak daleko sięgają jego pieniądze. Jest to władza ograniczona.
Jezus podał prostą zasadę: co jest Cezara – Cezarowi; co Boże – Bogu.
Ponieważ na monecie był wizerunek Cezara, więc należało mu ją oddać.A ponieważ człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, więc Cezar (żaden panujący władca) nie ma nad nim władzy absolutnej, tylko Bóg !I chociaż od tamtego czasu już tyle królestw i cesarstw upadło, i na tylu monetach zatarł się wizerunek niejednego władcy, odpowiedź Jezusa jest wciąż aktualna.Do Boga należy wszystko, na czele z człowiekiem, stworzonym na podobieństwo Stwórcy. Bóg zaś jest panem wszystkich królów, cezarów, wszystkich sprawujących władzę.
               Jedynie Bóg ma wyłączne prawo zarówno do duszy jak i ciała człowieka.
Dlatego w postawie wiary oddajmy Mu bez reszty siebie, swoje życie, swoje plany. 


Ks. Krzysztof P. Wojcieszak, marianin - Londyn

  

 

 

 

 

 

TOP