Znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze (2.05.2008)

Słowo na dziś: piątek, 2 maja 2008 

Znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze
(J 16,20-23a)

              Jezus odchodzi do nieba, ale to pożegnanie nie zapowiada jego nieobecności. Wręcz przeciwnie, Jego obecność stanie się bardziej wewnętrzna i intensywna: już nie tyle „z nimi”, co „w nich”!
             Po swoim zmartwychwstaniu Jezus uczestniczy w chwale Ojca, w Jego wszechmocy i wszechobecności. Odtąd każdy z wierzących w Niego może pozostawać z Nim w komunii najbardziej osobistej i intymnej, która jest źródłem radości. Jest to radość znalezienia się w spojrzeniu Pana. Nikt nie może nam jej zabrać. Ona towarzyszy Pawłowi i tylu innym męczennikom nawet w więzieniu i w drodze na śmierć, czyniąc ich niepokonanymi. Na podobieństwo Chrystusa są „wolni pośród umarłych”.
             Do nas należy nieustanne wybieranie pomiędzy radością tego świata, płytką i krótkotrwałą, a radością prawdziwą, jaka Chrystus daje swoim uczniom, by wytrwali w wierze pośród prób i cierpień.    

ks. Józef Maciąg

TOP