Czy otrzymaliście Ducha Świętego...(5.05.2008)

 Poniedziałek, 5 maja 2008  

Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?
 Dz 19,1-8

             Podczas swojej trzeciej wyprawy misyjnej Paweł znalazł w Efezie jakichś uczniów czyli wyznawców Chrystusa. Apostoł natychmiast zorientował się, że w ich życiu był jakiś istotny brak, dlatego stawia celne pytanie: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? Paweł nie oczekuje od nich wykazania się katechizmową wiedzą na temat trzeciej Osoby Trójcy Świętej, lecz pyta o konkretne doświadczenie spotkania z Duchem Świętym, doświadczenie, które się pamięta i które wywiera widoczne skutki w życiu.

Odpowiedź jest rozbrajająco szczera: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty... Okazuje się, że znają oni tylko chrzest Janowy, który wyrażał pragnienie oczyszczenia z grzechów, ale nie miał w sobie mocy przemieniającej życie człowieka. Chrzest nawrócenia odsyłał jedynie do Tego, który miał nadejść po Janie, a który chrzci Duchem Świętym i ogniem (Mt 3,11). 

 
Także dzisiaj wielu uczniów Chrystusa przeżywa swoje chrześcijaństwo w taki sposób, jakby było ono zbiorem abstrakcyjnych dogmatów i niewykonalnych dla przeciętnego śmiertelnika norm etycznych. Mentalność i system wartości wielu praktykujących katolików nie różni się zbytnio od stylu życia niewierzących; są oni często rozczarowani, niepewni tego, w co wierzą, w obliczu trudności trudno im zdobyć się na akt chrześcijańskiej nadziei, nie są zdolni do dawania świadectwa.
 
 A przecież istotą naszej wiary jest osobiste spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, który udziela wierzącym swojego Ducha  Mocy Bożej, i sprawia, że życie według Ewangelii staje się możliwe.
 
 Nowenna przed Zesłaniem Ducha to czas gorącej modlitwy o ponowne rozpalenie w nas charyzmatu Bożego otrzymanego przez włożenie rąk apostolskich (por. 2Tm 1,6), o życie w mocy chrztu i bierzmowania. 
  

ks. Józef Maciąg

TOP