Orędzie (16.04.2008)

Słowo na 16.04.2008r 

Orędzie

 Bóg kocha Ciebie:
Osobiście,
Bezwarunkowo,
Ciągle,

Pozwól Jemu się ukochać

Grzech oddala Ciebie od Bożej miłości,
Zapłatą za grzech jest śmierć.
 Jezus już Cię zbawił. 
Uwierz w to,  nawróć się i
Ogłoś, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem. 
Duch Święty jest dla Ciebie – przyjmij Go od Zmartwychwstałego Jezusa.
 Wejdź (jak jesteś) to zaangażuj się w życie twojej parafii (wspólnoty). 

Ks Józef Hałabis, Lublin
 
TOP