Jezus formuje uczniów (17.04.2008)

Słowo na czwartek, 17.04.2008 

Jezus formuje uczniów

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi najważniejsze rzeczy – to jak testament.
Jezus też czyni- daje przykład, jak służyć – umywa nogi.

U Jezusa królowaniem jest być sługą.

Zrozumienie tego i praktykowanie jest warunkiem prawdziwego szczęścia.
Nie wszyscy wtedy rozumieli, dziś także!
Ale zdrada Judasza i śmierć Jezusa mają umocnić wiarę uczniów, ukazując Boską wiedzę Jezusa i prawdziwość Pism.
Ucz się , ale i służ jak uczy i czyni Jezus.
Dla kogo dziś będziesz sługą, nawet gdy tamten podniesie piętę na ciebie? 

Ks Józef Hałabis, Lublin
TOP