Nauka z mocą (15.I.2008)

15 stycznia 2008, wtorek - Mk 1, 21-28

 Nauka z mocą

                  Egzorcyzmy także w naszych czasach wywołują wśród ludzi zdumienie, graniczące z przerażeniem. Czy jednak umiemy się jeszcze zadziwić nauką Jezusa - jak zebrani w synagodze w Kafarnaum? Czy uświadamiamy sobie wyjątkowość Ewangelii? Czy wierzymy w moc Słowa Bożego? Czy bierzemy na serio wezwanie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15 b)?
                  Aby przybliżyć się do królestwa Bożego nie wystarczy sama wiedza religijna. Jezus nie chce być objawiany przez demony, które wiedzą kim On jest, ale nie mają z Nim nic wspólnego. Nazywają Go Świętym Bożym (Mk 1, 24), Synem Boga Najwyższego (Mk 5, 7), ale rozpoznają od razu niemożność współdziałania z Nim. Uwalniając z opętania przez ducha nieczystego, Jezus otwiera uzdrowionemu człowiekowi bramy królestwa Bożego, z którego demony z własnej winy są wykluczone. Jeśli więc chcemy wejść do wspólnoty zbawionych, nie możemy mieć nic wspólnego ze złym duchem. Nawracajmy się i wierzmy w moc Ewangelii.  


ks. Wojciech Mazur, Lublin

TOP