Czas pójść za Jezusem (14.I.2008)

14 stycznia 2008, poniedziałek - Mk 1, 14-20

Czas pójść za Jezusem

          Czas się wypełnił (por. Ga 4, 4-5). Jezus wchodzi w decydujący okres realizacji swej misji. Przyszedł na świat, aby wyprowadzić nas z niewoli grzechu i doprowadzić do królestwa Bożego. Dlatego teraz wzywa zagubionych ludzi, aby zaufali Mu i poszli za Nim właściwą drogą.

Aby odnaleźć grzeszników, w geście solidarności przyjął chrzest pokuty z rąk Jana w Jordanie. Aby ich wyzwolić z niewoli, zmierzył się na pustyni z pokusami, które ostatecznie pokona przyjmując chrzest Krzyża. Aby odnaleźli drogę życia i z niej nie zboczyli, sam idzie pierwszy (por. Mk 8, 34 nn)
             .
Ewangelia jest dla grzeszników (por. Mk 2, 17). Kto przyjmuje ją z wiarą, zaczyna od nawrócenia swego serca, zmiany sposobu myślenia (gr. metánoia) i postępowania (gr. epistrofé), podąża za Jezusem drogą zbawienia, jest świadkiem i głosicielem Dobrej Nowiny dla innych grzeszników, których spotyka razem z Chrystusem na swojej drodze. Czas się wypełnił, dlatego nie można dłużej zwlekać. Czas pójść za Jezusem - natychmiast. 


ks. Wojciech Mazur, Lublin

TOP