Rodowód Jezusa Chrystusa (17.12.2007)

Poniedziałek, 17 grudnia 2007 - Mt 1,1-17

 

Rodowód Jezusa Chrystusa

 
                 Bóg jest Panem historii, którą czyni przestrzenią dla realizacji swojego planu miłości wobec człowieka. Działa w niej i tak nią kieruje, aby zmierzała do epifanii Jego miłości w narodzinach Jezusa Chrystusa. Ukazuje to św. Mateusz ewangelista, zamieszczając w swojej Ewangelii, rodowód Pana Jezusa, który ułożył w serie 14 pokoleń, żyjących w 3 okresach historycznych. Każda litera hebrajska miała swoją wartość liczbową. Liczba 14 to suma wartości liter imienia Dawida. Chrystus jest potomkiem Dawida, któremu Bóg przyrzekł dać wieczne królestwo.

 

               Pan nie zraża się małością i grzesznością człowieka, pozwala na to, aby znaleźli się w genealogii Chrystusa nie tylko ludzie wielcy i święci, ale także niegodziwi, tacy jak Dawid, który sprzeniewierzył się Bogu, czy wielu jego potomków, jak choćby judzki król Achaz. Pan wchodzi w ludzką historię, zbrukaną przez grzech, aby pokazać, że nigdy nie rezygnuje z człowieka, nawet wtedy gdy on odwraca się od Niego, bo Jego miłość jest większa od wszelkiego zła.
              Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy na drodze adwentowego czuwania spotkali Pana w historii naszego życia i zobaczyli jak wielki jest On w swej miłości, w Jego sercu jest miejsce dla każdego z nas. Kimkolwiek byś był i jakakolwiek byłaby twoja przeszłość, to On może sprawić, że na ruinach tej przeszłości zacznie się nowe życie.


Mirosława Nowacka, Lublin

TOP