Klucz do Królestwa (15.12.2007)

Sobota, 15 grudnia 2007 - Mt 17,10-13

Klucz do Królestwa

             Uczniowie pytają o Eliasza. Jezus stwierdza, że Eliasz już przyszedł w osobie Jana Chrzciciela, którego życie jest zapowiedzią życia Syna Bożego. Eliasz i Jan Chrzciciel uprzedzają Syna Człowieczego, ale my choć oczekujemy Go, to jednak nie chcemy akceptować, bo On cierpi. Ale krzyż będzie obecny w mojej i twojej historii i on jest kluczem dojścia do zmartwychwstania.

Kto chce pojąć zmartwychwstanie Jezusa, musi wejść w tajemnicę Jego męki. Zło zwycięża ten, kto go nie popełnia, ale w cierpieniu wzbudza w sobie miłość. Dziś – teraz jest odpowiednia chwila do nawrócenia się i słuchania Jezusa. Zasmakować zmartwychwstania tu na ziemi to nawrócić się do Boga, który ustanawia swe królestwo. Królestwo już nadeszło: uczta jest już przygotowana. Pan oczekuje jedynie, abyś przyjął(przyjęła) zaproszenie. Przyjdź Panie Jezu i zabierz mnie do siebie. Poślij Eliasza i Jana Chrzciciela do mnie, aby nawrócili do Ciebie najbardziej odległe we mnie obszary, abym cały wszedł do Królestwa. 

Ks Józef Hałabis, Lublin

TOP