II ndz. Adwentu "A" Mt 3, 1-12 On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.(Łk 3, 4c. 6) Pobierz plik pdf

TOP