TV lectio divina - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego "C" (2)

WTV lectio divina rozważamy tekst J 20, 1-9
z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
ks. Robert Muszyński i ks. Wiesław Błaszczak SAC

Jeśli nie możesz odtworzyć video, zrób to przez facebook

TOP