TV lectio divina - V niedziela Wielkiego Postu "C" (2)

WTV lectio divina rozważamy tekst J 8, 1-11
z V niedzieli Wielkiego Postu"C".
Wprowadzenie do medytacji biblijnej prowadzą:
ks. Robert Muszyński i ks. Robert Skrzypczak (Warszawa)
(pobierz plik mp3)

Jeśli nie możesz odtworzyć video, zrób to przez facebook

TOP