Słowo na dziś (19.08.2020)

<<Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście,

a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi.>> Myli się ten, kto myśli, że napomnienie Ezechiela skierowane jest tylko do duchownych. To napomnienie musi być odczytywane także w kontekście całego rozdziału 23 ewangelii św. Mateusza, a zwłaszcza „Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.” Do okazywania miłosci i troski „owcom” wezwany przez Jezusa jest każdy ochrzczony, nie tylko duchowni, bo nie tylko duchownych obowiązują uczynki miłosierne względem duszy i ciała.

Ks. Mariusz Górniak, Lublin

TOP