Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (J 1, 57-66.80) - Kimże będzie to dziecię?

Warto pytać i szukać odpowiedzi na to pytanie w swoim własnym życiu - co Bóg dla mnie przewidział? Nie jest dobrze mijać się ze swoim powołaniem życiowym, zawsze gdzieś czegoś brak, zawsze czuje się ten głód niespełnienia. Zapraszamy do skrutacji - pobierz plik PDF

TOP