TV lectio divina - XXXI Niedziela zwykła "B" (Mk 12, 28-34)

Jakie jest najważniejsze przykazanie? Najważniejsza w życiu ludzkim jest miłość! Źle się dzieje, kiedy człowiek pomyli kolejność - zamiast kochać Boga całym, sercem, duszą, umysłem i z całej mocy stawia w to miejsce człowieka. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej - ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

TOP