Postne wskazówki 05.03.2020

Jeżeli myślisz tylko o zaspokojeniu swoich potrzeb, to na czym polega twoja modlitwa, post i jałmużna? Można szukać pociechy, bo sam Jezus daje pokrzepienie potrzebującym,

ale chrześcijanin który się posilił, ma iść dalej, aby nie zostać na przystanku "moje potrzeby". Spójrz na umęczonego Chrystusa i zapragnij Jego pragnieniem, a wtedy twoje czyste serce będzie modlitwą, wyrzeczenie własnej woli stanie się postem, a ofiara miłości jałmużną.

Ks. Wojciech Rebeta

TOP