Czwartek, 22 sierpnia (Łk 1, 26-38)

Bóg także dla ciebie ma plan

To, co zazwyczaj urzeka nas w scenie zwiastowania i staje się głównym tematem maryjnych kazań, to posłuszeństwo młodej dziewczyny z galilejskiej wioski, która słucha anioła, stawia pytania i zgadza się na Bożą wolę, która przerasta jej wyobrażenia i oczekiwania.

Ale scena zwiastowania może nas nauczyć nie tylko podziwu i zachwytu wobec wiary Maryi, jej posłuszeństwa i zgody na to, co Bóg przygotował, a co Matka Jezusa będzie dopiero odkrywać w wydarzeniach swego życia. Zwiastowanie uświadamia, że dla każdego z nas Bóg ma także plan na życie. Nie na darmo chrześcijanie byli nazywani „christophoros”, czyli „noszący Chrystusa”. Maryja w jedyny i niepowtarzalny sposób nosiła Syna Bożego w swym łonie, ale każdy ochrzczony jest podobnie, jako Ona zaproszony przez Boga, aby niósł Chrystusa światu.

Panie, daj mi zrozumienie Twego planu na moje życie, dawaj mi łaskę, abym odkrywał, jak nieść Chrystusa moim bliźnim.

ks. Maciej Warowny

TOP