Poniedziałek, 17 czerwca (Mt 5, 38-42)

Tajemnica Krzyża

Jezus nie zachęca do czegoś, czego by sam nie czynił.

On jest pierwszym, który nie odpłaca złem za zło, który nadstawia drugi policzek, pozwala się znieważać i maltretować. To On oddaje płaszcz i tunikę swoim oprawcom, nie odmawia tym, którzy Go proszą. Życie chrześcijanina nie może być jakimś iluzorycznym naśladowaniem Chrystusa. Święty Paweł napisał: „ Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.” (Ga 2, 20). Paweł jest wzorem dla każdego, bowiem Chrystus chce żyć w każdym z nas. I jeśli czytana dziś ewangelia staje się dla nas codziennym wyzwaniem, jeśli zaczynamy doświadczać, że można przebaczać nawet swoim wrogom, to rzeczywiście Chrystus żyje w naszym ciele.

Kiedy zło zdaje się wszechobecne, kiedy zemsta jest wpisane w różne kodeksy postępowania, Ty, Panie, daj mi doświadczyć, że szczęście rodzi się z miłosierdzia i z przebaczenia grzechów.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP