Poniedziałek, 13 maja (J 10, 1-10)

Brama owiec

Jezus jest bramą, jest sposobem docierania do drugiego człowieka. Wiele razy doświadczamy trudności w relacjach z naszymi bliźnimi, trudności w porozumieniu.

Wtedy winniśmy stawiać sobie pytanie, czy rzeczywiście „wchodzę przez bramę”? Czy szukam dobra mojego bliźniego, czy jestem gotów dawać moje życie, jak czyni to Jezus? A może jestem podobny złodziejowi, który myśli tylko o tym, w jaki sposób inni mogą być dla niego użyteczni? Wchodzić przez Bramę, to pozwolić, aby Jezus określał sposoby odnoszenia się do bliźnich, aby Jego prawo było naczelną zasadą budowania wzajemnych relacji.

Panie, pozwól mi zrozumieć, co oznacza „wchodzić przez Bramę”? I upodabniaj mnie do Ciebie w miłości i szacunku dla drugiego człowieka!

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP