Poniedziałek, 6 maja (J 14, 6-14)

Zobaczyć Ojca w Synu

Idę swoją drogą, kieruję się swoimi przekonaniami, z których czynię „prawdy absolutne”,

naiwnie wierzę, że sprawianie sobie różnych w formie i naturze przyjemności cielesno-psychicznych da mi życie. A Jezus podsumowuje moje powyższe iluzje mówiąc, iż On jest „drogą, prawdą i życiem”. Tylko jedność (komunia) z Jezusem, która jest najgłębszym owocem Eucharystii, sprawia, że moja droga prowadzi mnie do życia Prawdą i w Prawdzie. Wówczas również poznaję Ojca, tego, który w każdym momencie mego życia kocha mnie i pragnie, bym poznał i żył Jego miłością.

Ojcze mój, chcę, aby Jezus stawał się każdego dnia droga mojego życia, bym w Nim i poprzez Niego odkrywał, Kim Ty jesteś dla mnie i na Twoją miłość odpowiadał miłością.

ks. Maciej Warowny

TOP