Czwartek, 4 kwietnia (J 5, 31-47)

Bóg nie może kochać iluzji

Aby znaleźć uznanie u Boga muszę dostrzec Jego miłość do mnie słabego, niepokornego, często wątpiącego, niekonsekwentnego w swych decyzjach, zagubionego wobec rozmiaru problemów.

Lecz ja szukam uznania u ludzi, bowiem przed nimi można grać, udawać, ukrywać prawdę. A Jezus przychodzi, aby dać każdemu z nas narzędzie poznania siebie i wkroczenia w życie wieczne. Pisma, Słowo Boga, który mówi do mnie, grzesznika. Ale to nie mechaniczne odczytywanie czy uczenie się na pamięć zbawia człowieka, ale Jezus, żywa Osoba, która przemawia przez Pismo, Zbawiciel, który uniża się, aby być ze mną.

Nie pozwól, Ojcze, abym trwał w iluzjach na mój temat, ale pozwól mi poznać prawdę o moim sercu, o moich pragnieniach. Daj mi także codziennie poznawać Ciebie, Jedynego Zbawiciela.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP