Piątek, 22 lutego (Mt 16,13-19)

Misja Piotra

Piotr w imieniu uczniów wyznaje wiarę, że Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem posłanym przez Ojca.

Zazwyczaj dostrzegamy ogromny przywilej, który nazywamy władzą kluczy, lub władzą wiązania i rozwiązywania. Ale ta władza jest oparta na wierze, nie jest owocem zasług Piotra, ale jest darem Chrystusa. Piotr i jego następcy otrzymują tę władzę, bowiem są posłuszni natchnieniom Ojca i głoszą to, co Ojciec im objawia. W tym tkwi sekret autorytetu i władzy każdego z kolejnych papieży. Oni są nam dani, aby umacniali nasza wiarę i w sposób pewny ukazywali drogi Boga.

Wyznanie wiary nie może się ograniczać do słów czy formuł, ale dokonuje się w codziennym życiu poprzez nasz czyny. Dlatego daj mi, Panie, siły, abym świadczył, że Ty jesteś jedynym moim Zbawicielem.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP