...jesteście budowani jako duchowa świątynia,...(29.05.2008)

Czwartek, 29 maja 2008

…jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo…

 

            Słowo na dziś ukazuje kolejny rys podobieństwa uczniów do Nauczyciela. Jest nim kapłaństwo przejrzystych, dziecięco prostych serc tych, którzy oświeceni Bożym światłem i dzięki  miłosierdziu Ojca uwierzyli Jezusowi Chrystusowi i przez to zostali odrzuceni, podobnie jak On, przez świat.

Jezus, żywy kamień węgielny Kościoła, pierwszy zaznał odtrącenia. Posłany i umiłowany przez Ojca odrzucany jest przez ludzi do dziś, a Jego ofiara Krzyża uobecnia się każdego dnia aż do skończenia świata. Zapoczątkowaną przez siebie duchową świątynię, jaką jest Kościół, wznosi On z żywych kamieni do końca czasów. A żywe kamienie to my -  złączeni spoiwem Ducha Świętego, odrzucani przez nie wierzących, oczerniani  przez grzeszników, lecz przez Boga wybrani i ukochani, do Niego przynależący.I tak jak Jezus wezwani jesteśmy przez Ojca do głoszenia dzieł Jego mocy, do świadczenia o Jego potędze i miłosierdziu – myślą, słowem i czynem - każdego dnia. 
I tak jak Jezus posłani jesteśmy, by składać Ojcu przez Syna i w mocy Jego Ducha, z wytrwałej miłości ku drugim (por. 1P 4,8), nasze własne duchowe ofiary – myślą, słowem i czynem - każdego dnia. 

Duchu Święty, wlewaj w nasze serca wytrwałość, ofiarność i wielkoduszność!
  
 
 Katarzyna Fuksa
,Londyn
TOP