Duchowość dzieci i młodzieży. Współczesne szanse i zagrożenia. Sesja naukowa w ramach 46. Dni Duchowości KUL. 30.05.2023

Zapraszamy na wykłady i dyskusję z prof. Moniką Przybysz, ks. prof. Andrzejem Kicińskim i lek. psychiatrą Tomaszem Wilkiem specjalistami od internetu, mediów społecznościowych, wychowania, formacji i terapii dzieci i młodzieży. Już dziś potrzebujemy wiedzieć i rozumieć jak aktywność dzieci i młodzieży w sieci i mediach społecznościowych wpływa na ich duchowość.

Zobacz wykłady na Youtube

TOP