III Niedziela Wielkanocna "B" (Łk 24, 35-48) - Otworzył ich umysł na rozumienie Słowa

Cierpienie i zmartwychwstanie Mesjasza zapowiedziane było w Prawie Mojżesza, w Psalmach i u Proroków, ale nikt tego nie potrafił odczytać i zrozumieć, nawet gdy to wszystko się wydarzyło. Chrystus Zmartwychwstały najpierw "otwierał" Pisma uczniom (w czasie drogi do Emaus) a teraz "otwiera" im umysły na rozumienie tych Pism. Niech to czyni także w czasie tej skrutacji Słowa. Pobierz plik PDF

TOP