Narodzenie Pańskie ,Pasterka (Łk 2, 1-20) - Bóg jest miédzy nami

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Pasterka Łk 2,1-14 pobierz plik pdf

Boże Narodzenie J 1, 1-18 pobierz plik pdf

TOP