III Wielkiego Postu "B" (J 1,35-42) - Kto do mnie mówi?

 
 

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Łaska i prawda przyszły przez Niego. (J 1, 41b. 17b) Pobierz plik pdf

TOP