XXV niedziela zwykła "C" Łk 16,1-13 - "Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? "

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. (2 Kor 8,9)  Pobierz plik pdf

TOP