TV lectio divina - X niedziela zwykła "C" (Łk 7, 11-17)

TV lectio divina - X niedziela zwykła "C" (Łk 7, 11-17)


Dziś rozmawiamy o dwóch pochodach, które spotkały się bram miasta. Jeden wychodził z miasta wynosząc otwartą trumnę z ciałem młodego chłopca, drugi wchodził do miasta prowadzony przez Kogoś, Jedynego, który ten pierwszy pochód mógł zatrzymać i zawrócić. Trochę zagadkowo, dlatego zapraszamy do wspólnej medytacji - ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP