TV lectio divina - V Niedziela Wielkanocna "C" (J 13, 31-35)

Dziś jesteśmy ponownie w Wieczerniku na Ostatniej Wieczerzy. Wracamy do słowa Pana, który zapowiada rzecz, którą łatwo pominąć, bo może nawet nigdy nie spotkaliśmy takiej wspólnoty Kościoła, gdzie słowo to się zrealizowało: "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Może jest tak dlatego, że pomijamy konieczny warunek spełnienia tej obietnicy: "dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie" - chodzi o miłość w formie KRZYŻA. Po zmartwychwstaniu ta DROGA jest dla nas otworzona, choć może zbyt mało jest tych, którzy weszli na tą drogę i potrafią wprowadzić innych? Głosimy Chrystusa Przyjaciela, Oblubieńca, Miłosiernego....ale Ukrzyżowanego? Pomogą nam w tym trzej uczniowie z Wieczernika. Medytację biblijną prowadzą ks. Jozef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP