TV lectio divina - XXI niedziela zwykła "B" (J 6, 60-69)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 6, 60-69  z XXI niedzieli zwykłej "B"

Mowa Ewangelii dziś też dla bardzo wielu jest trudna, nawet nie do zaakceptowania. Obyśmy i my jak św. Piotr mówili: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego! To też nie jest wcale takie proste!

Medytację J 6, 60-69 prowadzą ks. Paweł Matyaszewski, ks. Krzysztof Podstawka i ks. Robert Muszyński

TOP