TV lectio divina - VI niedziela wielkanocna "B"(J 15, 9-17)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 15, 9-17  z VI Niedzieli Wielkanocnej.

Miłość (agape) jako Dar Ojca i Syna ofiarowany nam w Misterium Paschalnym a udzielany przez Ducha Świętego. Medytację biblijną J 15, 9-17 prowadzą ks. Krzysztof Podstawka, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP