TV lectio divina - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

W TV lectio divina rozważamy tekst J 20, 1-9  z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Skąd owa moc płynąca od Chrystusa Zmartwychwstałego do każdego wierzącego w Niego, czym są w istocie nowe narodziny? Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP