TV lectio divina - Niedziela Palmowa

Przepraszamy za lectio archiwalne z ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że mimo iż w tym roku czytamy pasję wg Ewangelii św. Marka, to medytacja o "urzekającej śmierci" Jezusa na Krzyżu pomoże nam przygotować się do zbawczych wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Paschy Pana!

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 27, 11-54  z Niedzieli Palmowej.

Medytację biblijną o "urzekającej śmierci " Jezusa na Krzyżu prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP