TV lectio divina - IV niedziela Wielkiego Postu "B" (J 3, 14-21)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 3, 14-21 z IV niedzieli Wielkiego Postu "B"

Działanie Ojca Niebieskiego, który "ukochał", "dał", wywyższył" Syna z miłości do nas. Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP