TV lectio divina - III niedziela zwykła "B" (Mk 1, 14-20)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mk 1, 14-20 z III niedzieli zwykłej "B"

Medytację biblijną Mk 1, 14-20 o "przybliżaniu się królestwa Bożego" do naszej czasem szarej codzienności prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP