TV lectio divina Objawienie Pańskie (Mt 2, 1-12)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 2, 1-12 (Objawienie Pańskie)

Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński

i ks. Krzysztof Podstawka

 

TOP