TV lectio divina - XXII niedziela zwykła "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 16, 21-27 z XXII niedzieli zwykłej "A"

Medytację biblijną o pokusie szukania drogi zbawienia z pominięciem KRZYŻA prowadzą: ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

 

TOP