TV lectio divina - VI Niedziela Wielkanocna "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst J 14, 15-21  z VI Niedzieli Wielkanocnej "A".

Do zachowywania przykazań można być przymuszonym a można je wypełniać z miłości i z wielką wewnętrzną wolnością - tylko kiedy? Medytację biblijną J 14, 15-21 prowadzą ks. Maciej Warowny i ks. Robert Muszyński

 

TOP