TV lectio divina - Niedziela Palmowa (2)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 27, 11-54  z Niedzieli Palmowej.

Medytację biblijną o "Urzekającej śmierci " Jezusa na Krzyżu prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

TOP