TV lectio divina - IV niedziela Wielkiego Postu "A" (2)

W TV lectio divina rozważamy tekst J 9, 1-41  z IV niedzieli Wielkiego Postu "A".

Ślepi widzą, widzący są ślepi. Kulisy pomazania błotem oczu niewidomego. Medytację biblijną J 9, 1-41 prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i ks. Krzysztof Podstawka.

 

TOP