TV lectio divina - VII niedziela zwykła "A" (2)

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 5, 38-48  z VII niedzieli zwykłej "A".

Medytację biblijną fragmentu Kazania na Górze o miłości nieprzyjaciół jako kluczu do zrozumienia chrześcijaństwa prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński i ks. Paweł Matyaszewski.

TOP