TV lectio divina - V niedziela zwykła "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 5, 13-16  z V niedzieli zwykłej "A".
Medytację biblijną o byciu solą i światłem w dzisiejszym świecie prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyńskia.

TOP