TV lectio divina - IV niedziela zwykła (Ofiarowanie Pańskie)

W TV lectio divina rozważamy tekst Łk 2, 22-40  ze Święta Ofiarowania Pańskiego.
Medytację biblijną perykopy o ofiarowaniu Jezusa w Świątyni prowadzą  ks. Robert Muszyński i ks. Krzysztof Podstawka.

TOP