TV lectio divina - II niedziela zwykła "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst J 1, 29-34  z  II Niedzieli zwykłej "A".
Medytację biblijną o Janie Chrzcicielu wskazującym Jezusa jako Tego, który gładzi Grzech świata prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

TOP