TV lectio divina - Niedziela Świętej Rodziny "A"

W TV lectio divina rozważamy tekst Mt 2, 13-15.19-23  z  Niedzieli Świętej Rodziny"A".
Medytację biblijną o św. Józefie i Jego słuchaniu Boga prowadzą ks. Józef Maciąg, ks. Robert Muszyński

TOP